Princess Svanevit sjösatt

Idag sjösattes världens längsta R 12:a Princess Svanevit. Eftersom medlemmar i Omega 42 Sällskapet varit där inte mindre än tre gången på studiebesök under renoveringen så kanske det kan vara av intresse att lästa nedanstående rapport från sjösättningen. Ursprungligen är rapporten skriven för Neptunkryssarförbundets hemsida varför ni får ha överseende med ”nepparvinklingen” i rapporten!

Seglare Minns

När pandemin nu förhoppningsvis släppt sitt grepp och de sista restriktionerna snart tas bort för de som är fullvaccinerade, så har det blivit dags att återuppta Seglare Minns-mötena. Seglarförbundets Historiska Utskott inbjuder nu till det 47:e Seglare Minns den 20 oktober. Ämnet den här gången blir kanotsegling och samtalsledare kommer vara Neptunkryssarförbundets ordförande Nils Virving (tillika gammal kanotseglare). All information finns i bifogade inbjudan.