Om tips

Här har vi lagt in diverse tips avseende segel, beslag, rigg, motorbyten etc. Kategorierna kan vara lite grovt tillyxade men huvuddelen av tipsen/rapporteringen handlar i alla fall om det som rubriken antyder. Har du egna tips så skicka in dem till kontakt@omega42.se.

Efter omläggning till ny hemsida är det tyvärr än så länge bara de länkar som har en ruta det står ”Ladda ner” som fungerar f.n. Nya länkar kommer att läggas in succesivt! Är det något tips du känner att du omedelbart vill ta del av så skicka ett mail till kontakt@omega42.se så skickar vi filen.