Nya specialsjökort från Hydrographica

Många har väntat på de två återstående specialbåtsportkorten över Stockholms ytterskärgård. Efter två års fördröjning orsakad av orimlig handläggningsbyråkrati från Sjöfartsverkets sida har Hydrographica till slut att kunnat trycka de efterlängtade sjökorten. Men tyvärr har man tvingats ta bort en del information som fanns med i de tidigare spridningsgodkända A2-korten, med hänvisning till sekretess. Det handlar om fasta sjömärken på land (kummel och rösen) samt om djup som är djupare än 6 meter inom så kallat ”ringat område”. Inget som direkt påverkar fritidsskepparen alltså.

De båda specialbåtsportkorten täcker hela området från Arholma i norr till Björkskär i söder, och ända ut till Svenska Stenarna.

Det norra kortet består av 46 sidor och täcker området Arholma – Söderarm – Rödlöga. De tidigare specialsjökorten i A2-format har lagts samman och  bundits ihop med nymätta områden i skala 1:10 000 respektive 1:25 000. 

Det södra kortet består av 42 sidor och täcker området Ängskar – Svenska Högarna – Björkskär. Även där har de tidigare specialsjökorten i A2-format bundits ihop med nymätta områden.

Jag köpte bägge delarna på båtmässan och kan konstatera att de håller sedvanligt hög klass – nu i ett betydligt hanterligare format. Ser nu fram emot nästa sammanläggning av tidigare utgivna specialsjökort (enligt rykten ska det vara på G för S:t Annas skärgård).