Seglare Minns

När pandemin nu förhoppningsvis släppt sitt grepp och de sista restriktionerna snart tas bort för de som är fullvaccinerade, så har det blivit dags att återuppta Seglare Minns-mötena. Seglarförbundets Historiska Utskott inbjuder nu till det 47:e Seglare Minns den 20 oktober. Ämnet den här gången blir kanotsegling och samtalsledare kommer vara Neptunkryssarförbundets ordförande Nils Virving (tillika gammal kanotseglare). All information finns i bifogade inbjudan.

Ännu inga medlemssidor på hemsidan

Det har kommit frågor från flera medlemmar om hur man loggar in på medlemssidorna på ”nya” hemsidan, Det enkla svaret är att det inte går eftersom det ännu inte finns några medlemssidor med inloggningsfunktion. Sannolikt kommer det så småningom att skapas sådana men tills vidare läggs ingen information ut som bara är till för medlemmar (som t.ex. medlemsregistret).

I övrigt så läggs så sakteliga mer och mer över från den gamla till nya hemsidan. Avsnittet ”Berättelser” under ”Till Sjöss” ovan är nu komplett och en stor del av tipsen under ”Tips” har också förts över. Mer kommer efterhand när inte höstseglingar, kappseglingar, torrsättningar, sublift-körande etc. kommer i vägen!