2016

Sensommarträffen 2016 ägde rum på Lökholmen vid Sandhamn. Rapport med många bilder finns här:

Rolf Gyhlenius – som var mannen bakom Omega 42 tillsammans med Peter Norlin – avled under året. Här finns några minnesord över Rolf skrivna av Thomas Sandberg: