Splitsning och lite annat

Här finns lite tips om hur det är att segla med hund ombord på Omega 42. Hur får man dem ombord, ner i ruffen etc.

Splitsar är betydligt snyggare och starkare än knopar men kan vara lite besvärligare att göra. Men med bra verktyg och instruktioner så är det faktiskt inte så svårt. Här finns en allmän beskrivning om instruktioner och verktyg och nedan finns specifika instruktioner för lite olika splitsar.

Splitsning av ren dyneema för akterstag m.m. och öglesplitsar på polyester.

Mjuka schacklar i dyneema kan man köpa färdiga men är både lätta och roliga att splitsa själ (och mycket billigare)

Splitsinstruktion skalning av dyneema med hölje (Robline)

Splitsinstruktion öga på ren dyneema utan hölje (Robline).

Splitsinstruktion ändlös lina (Liros) på engelska.