Ny medlem från Danmark

Omega 42 Sällskapet har medlemmar inte bara i Sverige utan också från Danmark, Finland, Norge och USA. I Danmark har vi just fått en ny medlem – Peter Sinding – som seglar DEN 141 TamTam med hemmahamn i Vedbaek i Öresund. Välkommen Peter!