Ny medlem från Danmark

Omega 42 Sällskapet har medlemmar inte bara i Sverige utan också från Danmark, Finland, Norge och USA. I Danmark har vi just fått en ny medlem – Peter Sinding – som seglar DEN 141 TamTam med hemmahamn i Vedbaek i Öresund. Välkommen Peter!

Segling i Finland

Från en av våra finska med-lemmar har vi fått den här härliga bilden som visar FIN 4855 Katalonia som seglar halvvind nära Rönnskärs fyr i Porkala Udd (Porkkalanniemi).