Filmer/bildspel

Nu ligger några filmer/bildspel med Omega 42:or uppladdade under ”Till sjöss – Filmer/Bildspel” ovan, bl.a. från Peter Norlin Memorial 2018. Se dem!

Ännu inga medlemssidor på hemsidan

Det har kommit frågor från flera medlemmar om hur man loggar in på medlemssidorna på ”nya” hemsidan, Det enkla svaret är att det inte går eftersom det ännu inte finns några medlemssidor med inloggningsfunktion. Sannolikt kommer det så småningom att skapas sådana men tills vidare läggs ingen information ut som bara är till för medlemmar (som t.ex. medlemsregistret).

I övrigt så läggs så sakteliga mer och mer över från den gamla till nya hemsidan. Avsnittet ”Berättelser” under ”Till Sjöss” ovan är nu komplett och en stor del av tipsen under ”Tips” har också förts över. Mer kommer efterhand när inte höstseglingar, kappseglingar, torrsättningar, sublift-körande etc. kommer i vägen!

Till sjöss – Berättelser

Nya hemsidan börjar nu så smått att fyllas på med material som flyttats över från den gamla hemsidan. Nu är det seglingsberättelserna under menyn ”Till sjöss” ovan som är kompletta. Arbetet fortsätter med att föra över artiklar, broschyrer, ritningar m.m. som ska ligga under menyn ”Omega 42” ovan.

Ny hemsida

Omega 42 Sällskapets nya hemsida har nu sjösatts. Precis som för våra segelbåtar så innebär sjösättningen inte att vi är färdiga att kasta loss för att ge oss ut på böljan den blå. Först måste vi masta på, spänna upp riggen, trä en mängd tampar genom block och avlastare, sätta på seglen m.m. På samma sätt är det med den nya hemsidan – en massa arbete återstår innan den är komplett med allt material som ska föras över från den gamla hemsidan. Styrelsen i Sällskapet har ändå valt att redan nu ge sig ut med den nya hemsidan (även om det får bli för motor utan mast och segel). Huvudsakligen kommer den under sommaren att fungera som nyhetskanal för kommande och genomförda aktiviteter. Överföring av äldre material som tips, berättelser etc. kommer dock att ske succesivt och förhoppningsvis är allt klart till hösten.