SRS

SRS-talen 2024 för Omega 42 höjs både med och utan undanvindssegel jämfört med 2023. Det nya SRS-talet med undanvindssegel är 1,037 (1,034) och 0,993 utan undanvindssegel (0,989). Vid shorthandssegling är talen 1.034 (1,031) resp. 0,992 (0,989). Länk till fullständiga SRS-tabellerna finns här och båtdatabladet för Omega 42 finns här: