Om Sällskapet

Sällskapet består av medlemmar vilka har en stor passion för Omega 42. Den är enligt vår uppfattning den klart vackraste båten som någonsin har seglat. Peter Norlin är konstruktör.

Omega 42 Sällskapet ska tillvarata medlemmarnas intressen vad avser att bevaka att Omega 42 bevaras som ursprungligt tänkt, och därigenom säkerställa klassens fortlevnad och bibehålla båtens kommersiella värde. Sällskapet ska vidare verka för gemenskap och samvaro kring båtarna på land och i sjön.

Sällskapet anordnar regelbundna träffar (sommarträffar, teknikträffar, studiebesök m.m.) och vid årsmötet i mars varje år brukar vi få besök av intressanta föredragshållare. Via hemsida, facebooksida och regelbundna mailutskick informeras medlemmarna om vad som är på gång i klassen vad gäller kappsegling, familjesegling, seglingsmål, tekniska tips m.m.

Vid årsmötet 2019 berättade Bengt Jörnstedt om havskappseglingens guldålder och sina möte med Omega 42:ans skapare Peter Norlin