Princess Svanevit sjösatt

Idag sjösattes världens längsta R 12:a Princess Svanevit. Eftersom medlemmar i Omega 42 Sällskapet varit där inte mindre än tre gången på studiebesök under renoveringen så kanske det kan vara av intresse att lästa nedanstående rapport från sjösättningen. Ursprungligen är rapporten skriven för Neptunkryssarförbundets hemsida varför ni får ha överseende med ”nepparvinklingen” i rapporten!