Segling i Finland

Från en av våra finska med-lemmar har vi fått den här härliga bilden som visar FIN 4855 Katalonia som seglar halvvind nära Rönnskärs fyr i Porkala Udd (Porkkalanniemi).