Rapport skärgårdsträffen på Kättilö

Här kommer loggboksanteckningar från ”S:t Anna-flottiljens” sommarträff på Kättlilö den 19-20 juni. Fyra Omega 42:or med hemvist i S:t Annas vackra skärgård mötte upp. Läs mer nedan om vad de hade för sig: