Oförändrat SRS-tal 2021

SRS-talen 2021 för Omega 42 är oförändrade jämfört med 2020 dvs. 1,028 med undanvindssegel och 0,988 utan undanvindssegel. Vid shorthandssegling är talen 1.025 resp. 0,987. Länk till fullständiga SRS-tabellerna finns här och båtdatabladet för Omega 42 finns här: