Ännu inga medlemssidor på hemsidan

Det har kommit frågor från flera medlemmar om hur man loggar in på medlemssidorna på ”nya” hemsidan, Det enkla svaret är att det inte går eftersom det ännu inte finns några medlemssidor med inloggningsfunktion. Sannolikt kommer det så småningom att skapas sådana men tills vidare läggs ingen information ut som bara är till för medlemmar (som t.ex. medlemsregistret).

I övrigt så läggs så sakteliga mer och mer över från den gamla till nya hemsidan. Avsnittet ”Berättelser” under ”Till Sjöss” ovan är nu komplett och en stor del av tipsen under ”Tips” har också förts över. Mer kommer efterhand när inte höstseglingar, kappseglingar, torrsättningar, sublift-körande etc. kommer i vägen!