Ny hemsida

Omega 42 Sällskapets nya hemsida har nu sjösatts. Precis som för våra segelbåtar så innebär sjösättningen inte att vi är färdiga att kasta loss för att ge oss ut på böljan den blå. Först måste vi masta på, spänna upp riggen, trä en mängd tampar genom block och avlastare, sätta på seglen m.m. På samma sätt är det med den nya hemsidan – en massa arbete återstår innan den är komplett med allt material som ska föras över från den gamla hemsidan. Styrelsen i Sällskapet har ändå valt att redan nu ge sig ut med den nya hemsidan (även om det får bli för motor utan mast och segel). Huvudsakligen kommer den under sommaren att fungera som nyhetskanal för kommande och genomförda aktiviteter. Överföring av äldre material som tips, berättelser etc. kommer dock att ske succesivt och förhoppningsvis är allt klart till hösten.